Cheikh Mohamad Baillo Diallo – Tafsir Qur’aana

French, Tafsir
Firo sourate fatiha à Baqara 33 ( Partie 1)

Firo Sourate Baqara 34 à 105 ( Partie 2)

Diallo Firo sourate Baqara 106 à 147 (Partie 3)

Firo sourate Baqara 148 à 189 (Partie 4)

Firo sourate Baqara 190 à 252 (Partie 5)

Firo Sourate Baqara 253 à sourate Al imran 32

Leave a Reply